جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رضوانشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رضوانشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان رضوانشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رضوانشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رضوانشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رضوانشهر
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 21 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان رضوانشهر، اینجا