جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان راز و جرگلان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان راز و جرگلان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان راز و جرگلان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان راز و جرگلان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان راز و جرگلان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل بارش شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل سیل شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان راز و جرگلان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 26.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل