جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رزن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رزن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان رزن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رزن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رزن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رزن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رزن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رزن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رزن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رزن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رزن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رزن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رزن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رزن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رزن
 • شیپ فایل بارش شهرستان رزن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رزن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رزن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رزن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رزن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رزن
 • شیپ فایل سیل شهرستان رزن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رزن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رزن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رزن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رزن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رزن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رزن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رزن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رزن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رزن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رزن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رزن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رزن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رزن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان رزن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رزن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رزن
 • شیپ فایل معادن شهرستان رزن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رزن
 • شیپ فایل شیب شهرستان رزن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رزن
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 27.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان رزن، اینجا