جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان روانسر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان روانسر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان روانسر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان روانسر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان روانسر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان روانسر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان روانسر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان روانسر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان روانسر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان روانسر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان روانسر
 • شیپ فایل بارش شهرستان روانسر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان روانسر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان روانسر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل سیل شهرستان روانسر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان روانسر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان روانسر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان روانسر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان روانسر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان روانسر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان روانسر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان روانسر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان روانسر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان روانسر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان روانسر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان روانسر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان روانسر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان روانسر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان روانسر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان روانسر
 • شیپ فایل شیب شهرستان روانسر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان روانسر
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 23.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان روانسر، اینجا