جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رشتخوار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رشتخوار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان رشتخوار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رشتخوار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رشتخوار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل بارش شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل سیل شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل سدهای شهرتان رشتخوار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل شیب شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رشتخوار
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 36.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با رشتخوار، اینجا