جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان رشت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان رشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان رشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان رشت
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان رشت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان رشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان رشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان رشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رشت
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان رشت
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان رشت
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 7.94مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با رشت اینجا