جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رامشیر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رامشیر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رامشیر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رامشیر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رامشیر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل بارش شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل سیل شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رامشیر
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 6.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل