جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رامسر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رامسر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رامسر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رامسر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رامسر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رامسر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رامسر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رامسر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رامسر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رامسر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رامسر
 • شیپ فایل بارش شهرستان رامسر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رامسر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رامسر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل سیل شهرستان رامسر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رامسر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رامسر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رامسر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رامسر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رامسر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رامسر
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 19.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل