جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان رامهرمز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رامهرمز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان رامهرمز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رامهرمز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رامهرمز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل بارش شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل سیل شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل معادن شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل شیب شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان رامهرمز
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 23.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با رامهرمز، اینجا