جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های استان قم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس استان قم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 45 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به استان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های استان قم

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان استان قم
 • شیپ فایل بخش های استان قم
 • شیپ فایل دهستان‌های استان قم
 • شیب فایل نقاط شهرهای استان قم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای استان قم
 • شیپ فایل نقاط روستایی استان قم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی استان قم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی استان قم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی استان قم
 • شیپ فایل کاربری اراضی استان قم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه استان قم
 • شیپ فایل اقلیم استان قم
 • شیپ فایل بارش استان قم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی استان قم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی استان قم
 • شیپ فایل میزان تبخیر استان قم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) استان قم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی استان قم
 • شیپ فایل سیل استان قم
 • شیپ فایل فرسایش استان قم
 • شیپ فایل گسل‌های استان قم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال استان قم
 • شیپ فایل نوع خاک استان قم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی استان قم
 • شیپ فایل منحنی میزان استان قم
 • شیپ آبخوان استان قم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی استان قم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری استان قم
 • شیپ فایل اندکس 25000 استان قم
 • شیپ فایل اندکس 50000 استان قم
 • شیپ خطر زلزله استان قم
 • شیپ فایل دشت های استان قم
 • شیپ فایل دشت و کوه استان قم
 • شیپ فایل ریل قطار استان قم
 • شیپ فایل زمین لغزش استان قم
 • شیپ فایل ساختار زمین ساختی استان قم
 • شیپ فایل حوضه های آبریز استان قم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز استان قم
 • شیپ فایل معادن استان قم
 • شیپ فایل شیب استان قم
 • شیپ فایل جهت شیب استان قم
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده استان قم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی استان قم
 • شیپ فایل محدوده استان قم
 •  

  حجم فایل:  94 مگابایت

  نوع فایل: شیپ فایل

   

  دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با قم، اینجا