جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان قدس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قدس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قدس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قدس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قدس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قدس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قدس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قدس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قدس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قدس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قدس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قدس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قدس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قدس
 • شیپ فایل بارش شهرستان قدس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قدس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قدس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قدس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قدس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قدس
 • شیپ فایل سیل شهرستان قدس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قدس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قدس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قدس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قدس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان قدس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان قدس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان قدس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان قدس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان قدس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان قدس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان قدس
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان قدس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان قدس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان قدس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان قدس
 • شیپ فایل شیب شهرستان قدس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان قدس
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 708 کیلوبایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با قدس، اینجا