جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان قزوین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان قزوین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان قزوین می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان قزوین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان قزوین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان قزوین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان قزوین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان قزوین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان قزوین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان قزوین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان قزوین
 • شیپ فایل بارش شهرستان قزوین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان قزوین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان قزوین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل سیل شهرستان قزوین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان قزوین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان قزوین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان قزوین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قزوین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قزوین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان قزوین
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 100 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل