جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پلدختر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پلدختر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان پلدختر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پلدختر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پلدختر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل بارش شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل سیل شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل معادن شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل شیب شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پلدختر
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 82 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان پلدختر، اینجا