جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پلدشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پلدشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان پلدشت می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پلدشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پلدشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 2.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل