جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پلدشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پلدشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پلدشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پلدشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل معادن شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان پلدشت
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 17.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به پلدشت اینجا