جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پیرانشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پیرانشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان پیرانشهر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پیرانشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پیرانشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 5.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل