جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پیرانشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پیرانشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پیرانشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پیرانشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان پیرانشهر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 53.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به پیرانشهر اینجا