جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پاسارگاد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پاسارگاد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان پاسارگاد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پاسارگاد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پاسارگاد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل بارش شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل سیل شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان پاسارگاد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل معادن شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل شیب شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پاسارگاد
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 28.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان پاسارگاد، اینجا