جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پارس آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پارس آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان پارس آباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پارس آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پارس آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل خاک براساس پوشش گیاهی شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل خاک براساس منحنی میزان شهرستان پارس آباد
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 7.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل