جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پردیس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پردیس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پردیس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پردیس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پردیس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پردیس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پردیس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پردیس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پردیس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پردیس
 • شیپ فایل بارش شهرستان پردیس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پردیس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پردیس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل سیل شهرستان پردیس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پردیس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پردیس
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پردیس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پردیس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پردیس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پردیس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان پردیس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پردیس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پردیس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پردیس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پردیس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان پردیس
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان پردیس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پردیس
 • شیپ فایل سدهای شهرتان پردیس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پردیس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل شیب شهرستان پردیس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پردیس
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان پردیس
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان پردیس
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 5.73 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با پردیس، اینجا