جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان پاکدشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان پاکدشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان پاکدشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان پاکدشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان پاکدشت
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 4.92 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با پاکدشت، اینجا