جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اسکو

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسکو که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اسکو می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسکو
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسکو
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسکو
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسکو
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسکو
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسکو
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسکو
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسکو
 • شیپ فایل بارش شهرستان اسکو
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسکو
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اسکو
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسکو
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسکو
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان اسکو
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اسکو
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان اسکو
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسکو
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسکو
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 3.16 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل