جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ارومیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ارومیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ارومیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ارومیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل معادن شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل شیب شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ارومیه
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 99.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به ارومیه اینجا