جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نوشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نوشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان نوشهر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نوشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نوشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نوشهر
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 36.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل