جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نور

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نور که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نور

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نور
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نور
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نور
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نور
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نور
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نور
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نور
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نور
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نور
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نور
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نور
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نور
 • شیپ فایل بارش شهرستان نور
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نور
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نور
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نور
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نور
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نور
 • شیپ فایل سیل شهرستان نور
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نور
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نور
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نور
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نور
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نور
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نور
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نور
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نور
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نور
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نور
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نور
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نور
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نور
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نور
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان نور
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نور
 • شیپ فایل سدهای شهرستان نور
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نور
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نور
 • شیپ فایل شیب شهرستان نور
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نور
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان نور
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان نور
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان نور
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 82.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان نور، اینجا