جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نیر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نیر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نیر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نیر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نیر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نیر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نیر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نیر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نیر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نیر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نیر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نیر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نیر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نیر
 • شیپ فایل بارش شهرستان نیر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نیر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نیر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نیر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نیر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نیر
 • شیپ فایل سیل شهرستان نیر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نیر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نیر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نیر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان نیر
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان نیر
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان نیر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نیر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نیر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نیر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نیر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نیر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نیر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نیر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نیر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نیر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان نیر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نیر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان نیر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نیر
 • شیپ فایل معادن شهرستان نیر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نیر
 • شیپ فایل شیب شهرستان نیر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نیر
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 17.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به نیر اینجا