جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نیشابور

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نیشابور که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نیشابور

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نیشابور
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نیشابور
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل بارش شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل سیل شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل سدهای شهرتان نیشابور
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل معادن شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل شیب شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان نیشابور
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 87.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نیشابور، اینجا