جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نی ریز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نی ریز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان نی ریز می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نی ریز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نی ریز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل بارش شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل سیل شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نی ریز
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 80.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل