جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نهبندان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نهبندان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نهبندان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نهبندان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نهبندان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل بارش شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل سیل شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان نهبندان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل معادن شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل شیب شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 238 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نهبندان، اینجا