جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نایین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نایین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نایین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نایین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نایین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نایین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نایین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نایین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نایین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نایین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نایین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نایین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نایین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نایین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نایین
 • شیپ فایل بارش شهرستان نایین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نایین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نایین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نایین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نایین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نایین
 • شیپ فایل سیل شهرستان نایین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نایین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نایین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نایین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نایین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نایین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نایین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نایین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نایین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نایین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نایین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نایین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نایین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نایین
 • شیپ فایل معادن شهرستان نایین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نایین
 • شیپ فایل شیب شهرستان نایین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نایین
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان نایین
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان نایین
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان نایین
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 180 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نائین، اینجا