جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نظنز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نطنز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نطنز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نطنز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نطنز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نطنز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نطنز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نطنز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نطنز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نطنز
 • شیپ فایل بارش شهرستان نطنز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نطنز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نطنز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل سیل شهرستان نطنز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نطنز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نطنز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نطنز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نطنز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نطنز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نطنز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نطنز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نطنز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نطنز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نطنز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نطنز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان نطنز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نطنز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نطنز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل شیب شهرستان نطنز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نطنز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان نطنز
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 50 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نطنز، اینجا