جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نمین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نمین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان نمین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نمین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نمین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نمین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نمین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نمین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نمین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نمین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نمین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نمین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نمین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نمین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نمین
 • شیپ فایل بارش شهرستان نمین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نمین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نمین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نمین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نمین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نمین
 • شیپ فایل سیل شهرستان نمین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نمین
 • شیپ فایل  گسل‌های شهرستان نمین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نمین
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان نمین
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان نمین
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان نمین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نمین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نمین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان نمین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نمین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نمین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نمین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نمین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان نمین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان نمین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نمین
 • شیپ فایل سدهای شهرستان نمین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نمین
 • شیپ فایل معادن شهرستان نمین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نمین
 • شیپ فایل شیب شهرستان نمین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نمین
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 10.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به نمین اینجا