جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نجف آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نجف آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نجف آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نجف آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل سدهای شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان نجف آباد
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 32.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با نجف آباد، اینجا