جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان نهاوند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان نهاوند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان نهاوند می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان نهاوند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان نهاوند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل بارش شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل سیل شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 19.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل