جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مینودشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مینودشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مینودشت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مینودشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مینودشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مینودشت
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 17.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان مینودشت، اینجا