جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میانه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میانه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان میانه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میانه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میانه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میانه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میانه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میانه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میانه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میانه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میانه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میانه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میانه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میانه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میانه
 • شیپ فایل بارش شهرستان میانه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میانه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میانه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میانه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میانه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میانه
 • شیپ فایل سیل شهرستان میانه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میانه
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان میانه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان میانه
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان میانه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میانه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میانه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان میانه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان میانه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان میانه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان میانه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان میانه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان میانه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان میانه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان میانه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان میانه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان میانه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان میانه
 • شیپ فایل سدهای شهرستان میانه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان میانه
 • شیپ فایل معادن شهرستان میانه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان میانه
 • شیپ فایل شیب شهرستان میانه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان میانه
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 93.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با میانه، اینجا