جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میبد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میبد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان میبد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میبد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میبد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میبد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میبد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میبد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میبد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میبد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میبد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میبد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میبد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میبد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میبد
 • شیپ فایل بارش شهرستان میبد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میبد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میبد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میبد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میبد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میبد
 • شیپ فایل سیل شهرستان میبد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میبد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان میبد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان میبد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان میبد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میبد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میبد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان میبد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان میبد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان میبد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان میبد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان میبد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان میبد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان میبد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان میبد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان میبد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان میبد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان میبد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان میبد
 • شیپ فایل معادن شهرستان میبد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان میبد
 • شیپ فایل شیب شهرستان میبد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان میبد
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 26.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان میبد، اینجا