جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مشکین شهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مشکین شهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مشکین شهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مشکین شهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مشکین شهر
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 61.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به مشکین شهر اینجا