جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مه ولات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مه ولات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مه ولات

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مه ولات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مه ولات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل بارش شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل سیل شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل سدهای شهرتان مه ولات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل معادن شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل شیب شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مه ولات
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 21.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با مه ولات، اینجا