جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مهریز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مهریز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مهریز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مهریز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مهریز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مهریز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مهریز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مهریز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مهریز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مهریز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مهریز
 • شیپ فایل بارش شهرستان مهریز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مهریز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مهریز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل سیل شهرستان مهریز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مهریز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مهریز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مهریز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مهریز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مهریز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مهریز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مهریز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مهریز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مهریز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مهریز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مهریز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مهریز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مهریز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مهریز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مهریز
 • شیپ فایل معادن شهرستان مهریز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل شیب شهرستان مهریز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مهریز
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان مهریز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مهریز
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 85.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان مهریز، اینجا