جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مهران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مهران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مهران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مهران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مهران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مهران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مهران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مهران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مهران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مهران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مهران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مهران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مهران
 • شیپ فایل بارش شهرستان مهران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مهران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مهران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مهران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مهران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مهران
 • شیپ فایل سیل شهرستان مهران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مهران
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مهران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مهران
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مهران
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهران
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مهران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مهران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مهران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مهران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مهران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مهران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مهران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مهران
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مهران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مهران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مهران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مهران
 • شیپ فایل شیب شهرستان مهران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مهران
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 34.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مهران، اینجا