جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان میامی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان میامی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان میامی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان میامی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان میامی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان میامی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان میامی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان میامی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان میامی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان میامی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان میامی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان میامی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میامی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان میامی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان میامی
 • شیپ فایل بارش شهرستان میامی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان میامی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان میامی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان میامی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان میامی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان میامی
 • شیپ فایل سیل شهرستان میامی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان میامی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان میامی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان میامی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان میامی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میامی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان میامی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان میامی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان میامی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان میامی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان میامی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان میامی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان میامی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان میامی
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان میامی
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان میامی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان میامی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان میامی
 • شیپ فایل سدهای شهرتان میامی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان میامی
 • شیپ فایل معادن شهرستان میامی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان میامی
 • شیپ فایل شیب شهرستان میامی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان میامی
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان میامی
 • شیپ فایل حیات ملی شهرستان میامی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان میامی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان میامی
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 95.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با میامی، اینجا