جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مسجد سلیمان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مسجد سلیمان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مسجد سلیمان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مسجد سلیمان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مسجد سلیمان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل بارش شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل سیل شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل معادن شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل شیب شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مسجد سلیمان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 38.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مسجد سلیمان، اینجا