جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مشهد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مشهد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مشهد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مشهد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مشهد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مشهد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مشهد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مشهد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مشهد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مشهد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مشهد
 • شیپ فایل بارش شهرستان مشهد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مشهد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مشهد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل سیل شهرستان مشهد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مشهد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مشهد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مشهد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مشهد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مشهد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مشهد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مشهد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مشهد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مشهد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مشهد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مشهد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مشهد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان مشهد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مشهد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مشهد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان مشهد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مشهد
 • شیپ فایل معادن شهرستان مشهد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل شیب شهرستان مشهد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مشهد
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان مشهد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مشهد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 128 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مشهد، اینجا