جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مرودشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مرودشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان مرودشت می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مرودشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مرودشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مرودشت
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 46.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل