جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مریوان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مریوان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان مریوان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مریوان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مریوان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مریوان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مریوان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مریوان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مریوان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مریوان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مریوان
 • شیپ فایل بارش شهرستان مریوان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مریوان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مریوان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل سیل شهرستان مریوان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مریوان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مریوان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مریوان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان مریوان
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان مریوان
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان مریوان
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 46.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل