جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مراوه تپه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مراوه تپه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مراوه تپه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مراوه تپه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مراوه تپه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل بارش شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل سیل شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل سدهای شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل شیب شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مراوه تپه
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 48.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان مراوه تپه، اینجا