جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مرند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مرند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مرند

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مرند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مرند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مرند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مرند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مرند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مرند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مرند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مرند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مرند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مرند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مرند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مرند
 • شیپ فایل بارش شهرستان مرند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مرند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مرند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مرند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مرند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مرند
 • شیپ فایل سیل شهرستان مرند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مرند
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان مرند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مرند
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان مرند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مرند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مرند
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مرند
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مرند
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مرند
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مرند
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مرند
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مرند
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مرند
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مرند
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان مرند
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مرند
 • شیپ فایل سدهای شهرستان مرند
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مرند
 • شیپ فایل معادن شهرستان مرند
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مرند
 • شیپ فایل شیب شهرستان مرند
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مرند
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان مرند
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مرند
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 60 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با مرند، اینجا