جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مراغه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مراغه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان مراغه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مراغه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مراغه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مراغه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مراغه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مراغه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مراغه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مراغه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مراغه
 • شیپ فایل بارش شهرستان مراغه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مراغه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مراغه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل سیل شهرستان مراغه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مراغه
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان مراغه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مراغه
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان مراغه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مراغه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مراغه
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی
 •  

حجم فایل: 4.64 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل