جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مانه و سملقان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مانه و سملقان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان مانه و سملقان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مانه و سملقان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مانه و سملقان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل بارش شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل سیل شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان مانه و سملقان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل معادن شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل شیب شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان مانه و سملقان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 101 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با مانه و سملقان، اینجا