جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ممسنی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ممسنی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان ممسنی می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ممسنی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ممسنی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل بارش شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل سیل شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ممسنی
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 82.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل