جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ملکشاهی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ملکشاهی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ملکشاهی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ملکشاهی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل بارش شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل سیل شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل سدهای شهرتان ملکشاهی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل شیب شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ملکشاهی
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 38.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با ملکشاهی، اینجا